Pàgina de termes i condicions

La utilització dels serveis de www.gilartgne.com suposa l’acceptació de les següents condicions generals:

Acceptació i disponibilitat de les Condicions d’Ús
Mitjançant l’acceptació aquestes condicions d’ús vostè declara que:
1) és una persona major d’edat i amb capacitat per a contractar,
2) ha llegit i accepta les presents condicions generals.

Modificacions
Gilart Gené S.L. podrà modificar les condicions d’ús notificant als Clients amb antelació.

Protecció de Dades
Les dades de caràcter personal i altra informació relativa a la identitat de l’usuari estan subjectes a la política de privacitat Gilart Gené S.L.

propietat intel·lectual
Les imatges, il·lustracions, textos, eslògans i dissenys que apareixen en aquest lloc web són propietat de Gilart Gené S.L.

Devolucions i canvis
D’acord amb la Llei d’Ordenació de l’Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7 / CE), el client disposa de 2 dies des de la recepció per desistir voluntàriament de la seva compra. Realitzant la devolució en aquest termini, s’haurà de retornar la compra amb tots els seus productes, amb el seu embalatge original, amb el seu precinte original sense trencar, amb tots els accessoris i en perfecte estat.

Es reemborsarà l’import de la comanda pel mateix mètode de pagament en què es va realitzar la compra un cop s’hagi comprovat que la mercaderia compleix les condicions anteriors. En el cas de devolucions comercials el client haurà de córrer amb les despeses de transport.

En el cas que en el moment del lliurament el producte sigui defectuós, Gilart Gené S.L. substituirà per un de nou.
En cas que el defecte provingui de l’transport, no haurà d’acceptar la comanda i comunicar en el termini de 24 hores aquesta incidència mitjançant correu electrònic

Un cop passats 2 dies el client no podrà realitzar cap reclamació.